Η Tyres Herco Α.Ε. αποτελεί επένδυση της Capital Connect Α.Ε. – διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) – που διαχειρίζεται κεφάλαιο ύψους €24 εκ. Το ΑΚΕΣ επενδύει σε καινοτόμες Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις των οποίων το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκύπτει από την καινοτομία. Η Tyres Herco αποτελεί τη πρώτη επένδυση της Capital Connect στην ανακύκλωση. Πρόσφατα η Capital Connect επένδυσε  στην εταιρία Mavin ΑΕ που αποξηραίνει παραπροϊόντα ζυθοποιίας και παράγει πρώτες ύλες για ζωοτροφές και ιχθυοτροφές.

Το 49,9% των κεφαλαίων της Capital Connect προέρχονται από το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (www.taneo.gr/), το οποίο διαχειρίζεται συνολικά 150 εκ. Ευρώ με σκοπό να προάγει τις επενδύσεις στην Ελλάδα που σχετίζονται με την τεχνολογία και την οικονομία.