Η Tyres Herco προμηθεύεται τις πρώτες ύλες (παλαιά ελαστικά) από το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Ecoelastika. (http://www.ecoelastika.gr/). Τον Ιούλιο του 2004 εγκρίθηκε το μοναδικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών ” Ecoelastika Α.Ε.”, που δημιουργήθηκε από τους κυριότερους εισαγωγείς ελαστικών στην Ελλάδα και μεριμνά για τη συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών, την προσωρινή αποθήκευση, τη μεταφορά, την αξιοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης των μεταχειρισμένων ελαστικών βάσει του ΠΔ 109/2004.

Η Ecoelastika επιδοτεί την Tyres Herco για την ανακύκλωση και την τελική αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών ως υλικού για την δημιουργία μιας σειράς χρήσιμων δευτερογενών προϊόντων ή / και την ενεργειακή τους αξιοποίηση με στόχο την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

synergasies