Τα παλαιά ελαστικά αποτελούν ένα από τα πιο δύσκολα στη διάθεσή τους προϊόντα, λόγω της μεγάλης αντοχής τους στο χρόνο. Η εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών συμβάλει στην επιμήκυνση του διαθέσιμου χρόνου ζωής των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) σε ολόκληρη την χώρα που παραμένει ένα ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα στις μέρες μας. Ήδη από τον Ιούλιο του 2003 ισχύει και στην χώρα μας η απαγόρευση διάθεσης ολόκληρων μεταχειρισμένων ελαστικών σε χώρους υγειονομικής ταφής και έως τον Ιούλιο του 2006 έχει απαγορευθεί η διάθεση και τεμαχισμένων ελαστικών.

 

Σήμερα συλλέγεται ένα σημαντικό ποσοστό των μεταχειρισμένων ελαστικών αλλά χρειάζονται κίνητρα, ρυθμίσεις και κανονισμοί ώστε να χρησιμοποιούνται τα τρίμματα ή η πούδρα από τα μεταχειρισμένα ελαστικά σε έργα ή σε νέα προϊόντα, όπως για παράδειγμα για μείγματα ασφαλτόστρωσης, ηχοπετάσματα σε αυτοκινητοδρόμους ή αεροδρόμια για τον περιορισμό της όχλησης από το θόρυβο των αυτοκινήτων ή αεροπλάνων. Η εταιρία συμμετέχει σε Ημερίδες & συνέδρια ανά την Ελλάδα με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ανακύκλωσης ενθαρρύνοντας ιδιώτες και αρμόδιους φορείς να συμβάλλουν.